PopUp Aholic

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Dbamy o Twoją prywatność.
Twoje dane są u nas bezpieczne.
Sprawdź naszą politykę prywatności.

  bok.jpg

  Regulamin Usługi e-Faktura

  1. Podstawą prawną przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej jest art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku pozycja 1221).

  2. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu świadczy Usługę e-Faktura polegającą na przesyłaniu Odbiorcy faktur elektronicznych   w formacie pliku elektronicznego PDF oraz powiadomień sms w formacie tekstu wiadomości elektronicznej SMS.

  3. Do podglądu faktury i innej korespondencji przesłanej w formacie pliku PDF służy na przykład bezpłatne oprogramowanie Adobe Acrobat Reader, które Odbiorca może pobrać i zainstalować we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne jest na stronie http://get.adobe.com/reader/

  4. Do otrzymywania powiadomień sms Odbiorca musi być użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM oraz posiadać urządzenie odtwarzające przesyłane powiadomienia.

  5. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści, czytelność faktur oraz innej korespondencji.

  6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 przesyłane są na adres mailowy i/lub numer telefonu Odbiorcy wskazany w oświadczeniu ze zgodą na przesyłanie faktur oraz innej korespondencji w formie elektronicznej oraz powiadomień sms. Formularz Zgody dostępny jest na stronie internetowej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu - www.ec.wielun.pl/klienci/eFaktura/Formularz zgody.

  7. Zgoda na świadczenie Usługi e-Faktura jest jednoznaczna z rezygnacją Odbiorcy z otrzymywania faktur w formie papierowej.

  8. W celu odwołania wyrażonej zgody Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia odwołania w formie pisemnej do Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu. Odwołanie jest skuteczne od momentu dostarczenia go do Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., za wyjątkiem sytuacji, gdy uzasadnieniem zwłoki są przyczyny techniczne lub organizacyjne.

  9. Zgoda na korzystanie z Usługi e-Faktura wyrażona jest przez osobę do tego upoważnioną, stronę Umowy Sprzedaży Ciepła.

  10. Za datę doręczenia faktury elektronicznej uważa się moment wysłania wiadomości mailowej z załączoną fakturą (plik PDF) przez Energetykę Cieplną  Sp. z o.o. w Wieluniu. Za datę doręczenia korespondencji lub powiadomienia sms uważa się moment ich wysłania przez Energetykę Cieplną  Sp. z o.o. w Wieluniu. Odbiorca zobowiązany jest do przechowywania przesłanych przez Energetykę Cieplną  Sp. z o.o. w Wieluniu dokumentów zgodnie z przepisami prawa.

  11. Zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są faktury i inna korespondencja i/lub numeru telefonu, na który przesyłane są powiadomienia sms, powinny być dokonane przez Odbiorcę w sposób pisemny (w formie podpisania nowego formularza Zgody).

  12. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub  zaniechanie działań Odbiorcy oraz za ich skutki, w tym za podanie przez Odbiorcę błędnego adresu e-mail, czy brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail.

  13. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie Odbiorcy terminowego zapoznania się z treścią powiadomienia z przyczyn niezależnych od Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.

  14. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu jest administratorem danych osobowych Odbiorcy, stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usługi, o której mowa w tym dokumencie. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz danych kontaktowych do Administratora Danych Osobowych znajdują się na stronie

   www.ec.wielun.pl/klauzule-informacyjne
   Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.ec.wielun.pl
  15. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi e-Faktura należy przesyłać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wieluniu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Wieluniu w formie w jakiej zostały do niej przesłane, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.

  16. We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa

  17. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu zastrzega sobie prawo do wysyłania incydentalnie faktur w formie papierowej w przypadkach awarii systemu w zakresie modułu korespondencji seryjnej funkcjonującej w Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Wieluniu oraz decydowania o wysyłaniu Odbiorcy korespondencji w formie papierowej.

  18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2021r.

  EC Wieluń © 2017 wszystkie prawa zastrzeżone